Jak rozliczyć pit 37 wspólnie z małżonkiem

PIT-37 jest najczęściej składaną deklaracją podatkową. PIT-37 można rozliczyć indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.

Wybór sposobu opodatkowania

Podatnik może zdecydować jak rozliczyć PIT-37: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, ze zmarłym małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Zaznaczenie na formularzu odpowiedniego kwadratu wyboru (2, 3 lub 4) jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o takie rozliczenie . Do organu skarbowego nie trzeba już kierować żadnych dodatkowych pism.

Rozliczenie roczne na formularzu PIT-37 składają ją osoby uzyskujące przychody z pracy na etacie, z umowy zlecenia lub o dzieło a także emeryci i renciści, podatnicy otrzymujący stypendia, przychody z działalności wykonywanej osobiście oraz uzyskujący przychody z praw autorskich i innych.

Wypełnianie formularza

Kiedy podatnik decydując jak rozliczyć PIT-37 wybrał opcję: wspólnie z małżonkiem, będzie miał więcej rubryk do wypełnienia i inny sposób obliczania podatku. Najczęściej kwota podatku jest niższa, dlatego rozliczenie takie nazywa się też preferencyjnym.

Rubryki formularza podatnik wypełnia za siebie i za współmałżonka. Sprawa ustalenia, który z małżonków wystąpi w zeznaniu jako podatnik, a który jako małżonek, pozostawiona jest w gestii składających zeznanie. Jednak wybraną kolejność należy zachować we wszystkich częściach formularza PIT-37 oraz w załącznikach, jeśli są składane z tym zeznaniem.

Wypełnienie rubryk z danymi osobowymi małżonków na pewno nie sprawi kłopotu. Ale pytanie może się pojawić już przy wskazaniu miejsca złożenia zeznania, gdy małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania. W takim przypadku musimy wybrać jeden urząd, do którego zostanie złożony nasz PIT-37. Kiedy wybierzemy urząd właściwy dla jednego z małżonków, dobrze jest powiadomić o tym drugi z urzędów, aby uniknąć wezwania do złożenia wyjaśnień o przyczynie niezłożenia zeznania w tym urzędzie.

Na wspólnej deklaracji każdy z małżonków wykazuje swoje przychody odrębnie na podstawie informacji PIT-11 otrzymanych od płatników. Podobnie odliczenia od dochodu w większości wykazywane są odrębnie (składki na ubezpieczenia społeczne, odliczenia z tytułu ulg podatkowych wykazane w części B załącznika PIT/O).

Natomiast ulgi mieszkaniowe – odsetkową i z tytułu innych wydatków mieszkaniowych odliczanych na zasadzie praw nabytych – małżonkowie składający wspólną deklarację odliczają w jednej kwocie.

Sposób obliczenia podatku

W kwestii ” jak rozliczyć PIT-37 wspólnie z małżonkiem” bardzo istotny jest preferencyjny sposób obliczania podatku.

Podatek na wspólnej deklaracji obliczany jest w ten sposób, że sumujemy dochody małżonków i dzielimy na pół otrzymując w ten sposób podstaw opodatkowania (po zaokrągleniu do pełnych złotych). Obliczony w ten sposób podatek mnożymy przez dwa i tak otrzymujemy wysokość podatku.

Odliczeń od podatku dokonujemy na wspólnej deklaracji podobnie jak w przypadku odliczeń od dochodu: niektóre odliczenia wykazujemy odrębnie, a inne – wspólnie. Osobno musimy wykazać składkę zdrowotną, ale też ulgę na gosposię oraz ulgę z tytułu wychowywania dzieci. Wspólnie wykazujemy wydatki z tytułu ulg mieszkaniowych.

Podatek należny, czyli kwotę obliczonego podatku pomniejszonego o odliczenia, porównuje się z sumą zaliczek pobranych przez płatników. Jeśli suma zaliczek jest niższa od należnego podatku, to różnica jest kwotą do zapłacenia, która trzeba przekazać na konto urzędu skarbowego do 30 kwietnia. W sytuacji odwrotnej, gdy wystąpi nadpłata, fiskus zwróci ją małżonkom w terminie 3 miesięcy.